پسر، ساز و پرنده

• ۱۳۵۰ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
پسر، ساز و پرنده
خلاصه داستان:

پسری سازی را پیدا می کند و کوشش می کند با ساز نوای مطلوب خویش را بنوازد ولی موفق نمی شود و درصدد برمی آید از دیگران کمک بگیرد. پسرک برای نواختن ساز با افراد مختلف برخورد می کند… .

نام فیلم:

پسر، ساز و پرنده

نوع:

پویانمایی، داستانی

موضوع:

تربیتی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

١٢ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٥٠

کارگردان:

فرشید مثقالی

نویسنده:

فرشید مثقالی

پویانما:

فرشید مثقالی


Tagged as: