چقدر می دونم؟

• ۱۳۵۱ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
چقدر می دونم؟
خلاصه داستان:

کودک می خواهد به راز سلسله اعداد پی ببرد و دانش خود را در این باره با دنیای واقعی مطابقت دهد. معلم سرگرم آموزش اعداد بنیادی به کودک است و زندگی پرسش هایی پیش چشم کودک می آورد و او سعی می کند تا از طریق آموخته های خود برای آنها پاسخی پیدا کند. کودک خواهان دانش بیشتر است. اما در هر مرحله آموزش با سوالهای تازه تری روبرو می شود که او را به فکر. پرسش و در نتیجه آموختن مسئله یی دیگر می کشاند اما همیشه پرسشی باقی می ماند.

نام فیلم:

چقدر می دونم؟

نوع:

پویانمایی,داستانی

موضوع:

آموزشی,علمی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٦ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٥١

کارگردان:

نفیسه ریاحی

تدوین گر:

هرایر آتشکار

موسیقی :

شیدا قرچه داغی

پویانما:

نفیسه ریاحی


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر