یک نقطه سبز

• ۱۳۵۱ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
یک نقطه سبز
خلاصه داستان:

یک نقطه سبز تلاش می کند بین گروهی نقطه سیاه فضایی شاد و رنگی ایجاد کند که در نهایت موفق می شود.

نام فیلم:

یک نقطه سبز

نوع:

پویانمایی ـ داستانی

موضوع:

تمثیلی,تربیتی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٥ دقیقه و ١٤ ثانیه

تاریخ تولید:

١٣٥١

کارگردان:

مرتضی ممیز

نویسنده:

مرتضی ممیز

موسیقی :

اسفندیار منفردزاده

پویانما:

مرتضی ممیز


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر