کرم خیلی خیلی خوب

• ۱۳۵۲ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
کرم خیلی خیلی خوب
خلاصه داستان:

داستان کرمی است که می خواهد مورد تایید همه قرار گیرد و بدین منظور بهر طریقی روی می آورد و در نهایت زیر بار زندگی کرم وار خود جان می دهد.

نام فیلم:

کرم خیلی خیلی خوب

نوع:

پویانمایی,داستانی

موضوع:

تربیتی,اخلاقی,اجتماعی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٣ دقیقه و ٤٦ ثانیه

تاریخ تولید:

١٣٥٢

کارگردان:

فرشید مثقالی

پویانما:

فرشید مثقالی


Tagged as:

پخش نمونه اثر