شهری دیگر

• ۱۳۵۲ • پویانمایی, فیلم کوتاه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
شهری دیگر
خلاصه داستان:

این فیلم بر پایه نقاشیهایی از کودکانی که عضو کتابخانه های کانون بوده اند. ساخته شده است. آنها شهر فرنگی را تماشا می کنند که نقاشیهای خودشان را نمایش می دهد.

نام فیلم:

شهری دیگر

نوع:

پویانمایی,زنده

موضوع:

تجربی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

١٢ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٥٢

کارگردان:

فرهاد شیبانی

پویانما:

فرهاد شیبانی


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر