دوباره نگاه کن

• ۱۳۵۳ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
دوباره نگاه کن
خلاصه داستان:

این فیلم جستجویی است برای اشکال انسانی و حیوانی در طبیعت. درست مثل تخیل کودکی که داستانی مرتبط با قالب طبیعت. اشکال و احجام و ارتباط آنها در ذهن خود می سازد.

نام فیلم:

دوباره نگاه کن

نوع:

پویانمایی ـ زنده

موضوع:

تجربی,آموزشی

قطع فیلم:

٣۵ میلی متری

مدت فیلم:

١٠ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣۵٣

کارگردان:

فرشید مثقالی

نویسنده:

فرشید مثقالی

فیلم بردار:

فیروز ملک زاده – محمد فیجانی

موسیقی :

شیدا قرچه داغی

پویانما:

فرشید مثقالی

صداگذار:

هرایر آتشکار


Tagged as:

پخش نمونه اثر