اینجا شهر شماست!

• ۱۳۵۴ • فیلم کوتاه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
اینجا شهر شماست!
خلاصه داستان:

سرنشینان یک اتومبیل برای پیک نیک دنبال جایی تمیز می گردند. آنها به زحمت جایی تمیز پیدا می کنند. اما وقتی محل را ترک می کنند. این محل برای افراد بعدی قابل استفاده نیست.

نام فیلم:

اینجا شهر شماست!

نوع:

زنده- داستانی

موضوع:

آموزشی,تربیتی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٦ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٥٤

کارگردان:

مشرف آزاد تهرانی

موسیقی :

ناصر چشم آذر


Tagged as:

پخش نمونه اثر