یک سبد اندیشه های سبز

• ۱۳۷۹ • گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب مجموعه احادیثی است در محورهای ارتباط انسان با خویشتن، ارتباط انسان با خدا، و ارتباط انسان با دیگران. احادیث براساس منابع دینی و با توجه به نیازهای فردی، فکری، دینی و اجتماعی افراد انتخاب شده اند.
“یک سبد اندیشه های سبز” حاصل گلگشتی است در گلستان احادیث؛ مشتی گل و عطر است از خرمن بهار، به امید معطر شدن جانها و روشنتر شدن هر چه بیشتر فضای زندگی.

نام کتاب :

یک سبد اندیشه های سبز

موضوع :

احادیث اخلاقی

گروه سنی :

د ، ه

گرد آورنده :

حسین سیدی

طرح روی جلد :

مهران زمانی پور

قیمت :

٣٣٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٩

شمارگان چاپ :

٢٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٥٦ صفحه

شماره شابک :

۵ – ۶۱۰ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

س ٩٢٢ س ٢١٢/٢٩٧


Tagged as: