بزرگداشت معلم

• ۱۳۵۶ • مستند
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
بزرگداشت معلم
خلاصه داستان:

صحبت هایی پیرامون شغل حساس و پراهمیت معلم و رابطه آن با کودکان از زبان معلم ها.


نام فیلم:

بزرگداشت معلم


نوع:

مستند


موضوع:

تربیتی,آموزشی


قطع فیلم:

١۶ میلی متری


مدت فیلم:

٢٠ دقیقه


تاریخ تولید:

١٣۵۶


کارگردان:

عباس کیارستمی


نویسنده:

عباس کیارستمی


تدوین گر:

عباس کیارستمی


Tagged as:

پخش نمونه اثر