کودک و استثمار- فرهنگ

• ۱۳۵۹ • مستند
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
کودک و استثمار- فرهنگ
خلاصه داستان:

این فیلم در سه قسمت با عنوان های “کار” . “فرهنگ” و “محیط” جنبه های مختلف زندگی کودکان کارگر زیر ١٥ سال را مورد بررسی قرار می دهد.

نام فیلم:

کودک و استثمار- فرهنگ

نوع:

مستند

موضوع:

آداب و رسوم,اجتماعی,روانشناختی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٣٥ دقیقه و ٥٠ ثانیه

تاریخ تولید:

١٣٥٩

کارگردان:

محمدرضا اصلانی

فیلم بردار:

فیروز ملک زاده

تدوین گر:

ابراهیم مختاری


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر