قوای مسلح

• ۱۳۶۰ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
قوای مسلح
خلاصه داستان:

این فیلم برپایه پیام امام خمینی(ره) ساخته شده و پیرامون سپاه و ارتش است.

نام فیلم:

قوای مسلح

نوع:

پویانمایی

موضوع:

دفاع مقدس

قطع فیلم:

١٦ میلی متری

مدت فیلم:

٤ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٦٠

نویسنده:

سینا صادقیان

پویانما:

سینا صادقیان


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر