تبر

• ۱۳۶۰ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
تبر
خلاصه داستان:

حیات جنگلی زیبا و سرزنده با ورود تبری بیمار که درخت ها، بوته و گل ها را قطع می کند. مورد تهدید قرار می گیرد. تلاش های جداگانه گیاهان به سرانجامی نمی رسد اما وقتی گیاهان ارزش اتحاد را درمی یابند. تبر نابود می شود.

نام فیلم:

تبر

نوع:

پویانمایی

موضوع:

اجتماعی,اخلاقی,تربیتی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٩ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٦٠

کارگردان:

احمد عربانی

نویسنده:

احمد عربانی

فیلم بردار:

عبدالله علیمراد

تدوین گر:

محمد حقیقی

پویانما:

احمد عربانی

صداگذار:

محمد حقیقی


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر