راست قامتان

• ۱۳۶۱ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
راست قامتان
خلاصه داستان:

در مناطق جنگ زده ایران نخل هایی می روید. تانک های دشمن با نارنجکهای دستی یکی پس از دیگری نابود می شوند. دشمن بیچاره نمی داند که چه کسی این کار را می کند. درخت ها تبدیل به نارنجک می شود. نخل ها سمبل مقاومت ایرانیان هستند که هر بار به شکلی ظاهر می شوند.

نام فیلم:

راست قامتان

نوع:

پویانمایی

موضوع:

دفاع مقدس,طنز

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٧ دقیقه و ١ ثانیه

تاریخ تولید:

١٣٦١

کارگردان:

کار گروهی(استاد راهنما: و.فردمقدم)

نویسنده:

برادران احمدی

فیلم بردار:

مهدی سماکار – محمدرحیم بختیاری – مسعود ترقی جاه

تدوین گر:

مسعود ترقی جاه

پویانما:

کار گروهی

صداگذار:

مسعود ترقی جاه


Tagged as:

پخش نمونه اثر