کاغذ و تا

• ۱۳۶۳ • مستند
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
کاغذ و تا
خلاصه داستان:

این فیلم روش های مختلف شکل سازی را با کاغذهای رنگی نشان می دهد.

نام فیلم:

کاغذ و تا

نوع:

مستند

موضوع:

آموزشی,هنری

قطع فیلم:

١٦ میلی متری

مدت فیلم:

٥ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٦٣

کارگردان:

عبدالله علیمراد

نویسنده:

عبدالله علیمراد

فیلم بردار:

عبدالله علیمراد

موسیقی :

انتخابی

پویانما:

عبدالله علیمراد


Tagged as:

پخش نمونه اثر