درسی برای گنجشک کوچولو

• ۱۳۶۳ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
درسی برای گنجشک کوچولو
خلاصه داستان:

گنجشک کوچولو شیفته زیبایی خورشید می شود. پس از مدتی. ابری سیاه و بزرگ خورشید را می پوشاند. گنجشک کوچولو فکر می کند که خورشید مرده است. پس به سراغ مادرش می رود و از این اتفاق می گوید. مادر برای او توضیح می دهد که خورشید هرگز خاموش نمی شود. یک ابر تنها مدت کوتاهی می تواند آن را بپوشاند و پس از آن. خورشید خواهد درخشید.

نام فیلم:

درسی برای گنجشک کوچولو

نوع:

پویانمایی

موضوع:

تربیتی,آموزشی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

١٠ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٦٣

کارگردان:

محمدرضاعابدی

موسیقی :

اسماعیل تهرانی

پویانما:

محمدرضا عابدی


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر