چرا و چطور: کبریت

• ۱۳۶۴ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
خلاصه داستان:

نگاهی آموزشی به نحوه اختراع کبریت. کبریت چیست؟ چگونه آتش می گیرد و چگونه کار می کند؟

نام فیلم:

چرا و چطور: کبریت

نوع:

پویانمایی

موضوع:

آموزشی,علمی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٦ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٦٤

کارگردان:

فرشید مثقالی

نویسنده:

فرشید مثقالی

تدوین گر:

محمد حقیقی

پویانما:

فرشید مثقالی ـ وجیه الله فردمقدم


Tagged as:

پخش نمونه اثر