چرا و چطور: قلم

• ۱۳۶۴ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
خلاصه داستان:

نگاهی آموزشی به اختراع و نحوه استفاده از قلم.

نام فیلم:

چرا و چطور: قلم

نوع:

پویانمایی

موضوع:

آموزشی,علمی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٥ دقیقه و ٣٥ ثانیه

تاریخ تولید:

١٣٦٤

کارگردان:

فرشید مثقالی

تدوین گر:

محمد حقیقی

پویانما:

فرشید مثقالی


Tagged as:

پخش نمونه اثر