از طهران تا تهران

تهران شهري كوچك و آرام تبديل به شهري بزرگ، شلوغ، پرجمعيت و مدرن مي شود.