بازار (طوطی و بقال)

• ۱۳۷۰ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
بازار (طوطی و بقال)
خلاصه داستان:

طوطی شیرین سخن، شاگرد بقالی است و کار او به خاطر سخن گویی طوطی رونق فراوانی دارد. روزی گربه ای در تعقیب موش وارد دکان می شود و طوطی برای بیرون کردن گربه شیشه روغن را می شکند. بقال عصبانی می شود و با چوب به سر طوطی می زند. سر طوطی زخمی و کچل می شود. طوطی دیگر از نامهربانی بقال، قهر می کند و دیگر سخن نمی گوید. این کار باعث کسادی کار بقال می شود بقال که پشیمان شده است می کوشد از طوطی دلجویی کند اما بیفایده است. تا این که… .

نام فیلم:

بازار (طوطی و بقال)

نوع:

پویانمایی

موضوع:

تربیتی,اخلاقی

قطع فیلم:

٣٥ میلی متری

مدت فیلم:

٣٢ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٧٠

کارگردان:

عبدالله علیمراد

نویسنده:

ابراهیم فروزش

فیلم بردار:

محمدرحیم بختیاری

تدوین گر:

چنگیز صیاد

موسیقی :

کامبیز روشن روان

پویانما:

عبدالله علیمراد

صداگذار:

محمد حقیقی


Tagged as:

پخش نمونه اثر