لانه گنجشک کوچولو

• ۱۳۷۶ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
لانه گنجشک کوچولو
خلاصه داستان:

گنجشک کوچولو که هنوز قادر به پرواز نیست، بدون توجه به نصیحت های مادرش به بازیگوشی می پردازد و از لانه دور می شود. او که نمی تواند راه بازگشت را بیابد، سرگردان و اندوهگین را به راه خود ادامه می دهد، تا اینکه به پیرمردی می رسد که سوار بر یک گاری است. سرانجام، گنجشک با کمک پیرمرد و اسبش راه لانه را پیدا می کند.


نام فیلم:

لانه گنجشک کوچولو

نوع:

پویانمایی

موضوع:

تربیتی، آموزشی، اخلاقی

قطع فیلم:

۳۵میلی متری

مدت فیلم:

٩ دقیقه و ٣٠ ثانیه

تاریخ تولید:

١٣٧۶

کارگردان:

حسن خراسانی

نویسنده:

محمدرضا یوسفی


فیلم بردار:

محمدرضا عابدی

تدوین گر:

چنگیز صیاد

موسیقی :

امید فتح اللهی

پویانما:

حسن خراسانی

صداگذار:

چنگیز صیادTagged as: