اصحاب فیل

• ۱۳۷۶ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
اصحاب فیل
خلاصه داستان:

به فرمان پروردگار، مرغان ابابیل با سنگباران کردن اصحاب فیل، آنها را نابود می کنند.

نام فیلم:

اصحاب فیل

نوع:

پویانمایی

موضوع:

مذهبی,آموزشی,تربیتی

قطع فیلم:

٣۵میلی متری

مدت فیلم:

١۵دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٧۶

کارگردان:

علی اصغرزاده

نویسنده:

سیدمهدی شجاعی

فیلم بردار:

محمدرحیم بختیاری

تدوین گر:

محمدحقیقی

موسیقی :

سید محمد میرزمانی

سایر جزئیات:

مدیرتولید: محمد طلوع

مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی

پویانما:

علی اصغرزاده

صداگذار:

محمد حقیقیبرای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر