قصه پنیرک

• ۱۳۷۸ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
قصه پنیرک
خلاصه داستان:

یک موش کوچک فکر می کند که مادرش او را به اندازه خواهرهایش دوست ندارد. او خودش را پنهان می کند. وقتی او مادرش را نگران و ناراحت می بینید، درمی یابد که مادر او را به اندازه خواهرهایش دوست دارد.


نام فیلم:

قصه پنیرک


نوع:

پویانمایی


موضوع:

تربیتی,آموزشی,اخلاقی


قطع فیلم:

بتاکم


مدت فیلم:

۴ دقیقه و ٣٠ ثانیه


تاریخ تولید:

١٣٧٨


کارگردان:

پروین تجویدموسیقی :

سعید انصاری


سایر جزئیات:

مدیر تولید: محمد طلوع
مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی


پویانما:

پروین تجوید
برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر