دیدن و دانایی (هنر فرش)

• ۱۳۷۸ • فیلم کوتاه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
دیدن و دانایی (هنر فرش)
خلاصه داستان:

دختر کوچکی بود که نگاه می کرد و می دوید. دختر دید و دید و باز هم دید تا دریابد که رنج های آدمی روزی گل می دهد و جلوه دردهای او در یافتن کار می شکفد.


نام فیلم:

دیدن و دانایی (هنر فرش)


نوع:

آموزشی


موضوع:

آموزشی


قطع فیلم:

٣۵ میلی متری


مدت فیلم:

۴٠ دقیقه


تاریخ تولید:

١٣٧٨


کارگردان:

محمدرضا شریفیتدوین گر:

محمد حقیقی


موسیقی :

فردین خلعتبری


بازیگران:

الناز حسینی


سایر جزئیات:

مدیر تولید: محمد طلوع
مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی
Tagged as:

پخش نمونه اثر