- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

دیدن و دانایی (هنر فرش)

تولید شده در سال : ۱۳۷۸ - در گروه تولیدات فیلم کوتاه

خلاصه داستان:

دختر کوچکی بود که نگاه می کرد و می دوید. دختر دید و دید و باز هم دید تا دریابد که رنج های آدمی روزی گل می دهد و جلوه دردهای او در یافتن کار می شکفد.


نام فیلم:

دیدن و دانایی (هنر فرش)


نوع:

آموزشی


موضوع:

آموزشی


قطع فیلم:

٣۵ میلی متری


مدت فیلم:

۴٠ دقیقه


تاریخ تولید:

١٣٧٨


کارگردان:

محمدرضا شریفیتدوین گر:

محمد حقیقی


موسیقی :

فردین خلعتبری


بازیگران:

الناز حسینی


سایر جزئیات:

مدیر تولید: محمد طلوع
مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی

Article printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=1460

سایت تولیدات کانون