آرزوی کودکانه

• ۱۳۷۹ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
آرزوی کودکانه
خلاصه داستان:

کودکی نی می نوازد، کودکان دیگر نی او را می گیرند و هر کدام به نوبت می نوازند. از صدای آن نی ها، تصاویری ترسیم می شود که نشان دهنده زندگی تلخ گونه آنهاست… .


نام فیلم:

آرزوی کودکانه


نوع:

پویانمایی


موضوع:

اخلاقی,تربیتی


قطع فیلم:

٣۵ میلی متری


مدت فیلم:

٨ دقیقه


تاریخ تولید:

١٣٧٩


کارگردان:

علی رسولیتدوین گر:

محمد حقیقی


موسیقی :

محمدرضا محقّق


سایر جزئیات:

مدیر تولید: محمد طلوع
مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی


پویانما:

علی رسولی


صداگذار:

محمد حقیقیTagged as: