کشاورز و گاو

• ۱۳۸۲ • پویانمایی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
کشاورز و گاو
خلاصه داستان:

این فیلم روایتی رویا گونه از دیدار یک کشاورز و یک گاو است.

نام فیلم:

کشاورز و گاو

نوع:

انیمیشن

موضوع:

تربیتی

قطع فیلم:

٣۵ میلی متری

مدت فیلم:

۶ دقیقه

تاریخ تولید:

١٣٨٢

کارگردان:

فاطمه گودرزی


نویسنده:

فاطمه گودرزی

فیلم بردار:

محمدرحیم بختیاری

تدوین گر:

سعید پوراسماعیلی

موسیقی :

رضا مهایی

سایر جزئیات:

مدیر تولید: محمد طلوع
مجری طرح: محمدرضا کریمی صارمی

پویانما:

فاطمه گودرزی

صداگذار:

چنگیز صیادبرای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as:

پخش نمونه اثر