گل لبخند و سلام

• ۱۳۷۹ • شعر, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

کتاب مجموعه اشعاری است از زنگ و آواز و آب و آیینه که گاه هم برگردان مفاهیم مذهبی است به زبان ساده و روان شعر. تصاویر زیبایی نیز زینت بخش سروده های روان شاعر است.

نام کتاب :

گل لبخند و سلام

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د

شاعر:

مصطفی رحماندوست

تصویرگر:

بهرام خائف

قیمت :

٤٥٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٩

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٥٢ صفحه

شماره شابک :

۹ – ۶۵۳ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

گ ٣٩٢ ر ١/٦٢ فا ٨


Tagged as: