کتابشناسی توصیفی کتاب های کودکان و نوجوانان سال ١٣٧٣

• ۱۳۷۹ • فهرست, گروه اولیا و مربیان
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

از عواملی که بر رشد و شکوفایی نسل جوان تأثیر بسیار دارد، کتابخوانی است که پایه های آن از اوان کودکی ریخته می شود. توجه به کتابهای کودکان و نوجوانان و تلاش در جهت ارتقای کمی و کیفی آنها، این پایه ها را استحکام می بخشد. کتاب کودک و نوجوان در صحنه نشر ایران از سابقه زیادی برخوردار نیست. چاپ برای کودکان و نوجوانان از حدود دهه ١٣٢٠ شروع شده و از دهه ١٣٣٠ به بعد دوره تولید نسبتاً انبوه آن آغاز است.
توجه عمیق تر به این حوزه از نشر و برنامه ریزی فرهنگی برای مسائل جمعیت بسیار جوان کشور از نیازهای ضروری زمان حاضر است. در این زمینه، کتابشناسیها در میان منابع مرجع از اهمیت زیادی برخوردار هستند و اطلاعاتی که از این منابع به دست می آید پژوهشگران را در امر تحقیق یاری می دهد.

نام کتاب :

کتابشناسی توصیفی کتاب های کودکان و نوجوانان سال ١٣٧٣

موضوع :

تحقیقی

گروه سنی :

اولیا و مربیان

گردآورنده:

مینو حدیدی؛ حمیده زاهد شکرآبی

طرح روی جلد :

مریم رحمتی آوینی

قیمت :

۱۲۰۰۰ ریال

قطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٩

شمارگان چاپ :

١٢٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

١٨٢ صفحه

شماره شابک :

۳ – ۶۱۱ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

ک ٣٩٤ خ ٦٢/٠١١ م


Tagged as: ,