فصل خون مهتاب

• ۱۳۷۷ • شعر, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

فصل خون مهتاب در دشت شعر بیانگر واقعه عاشوراست که در آینیه شعر بازتاب یافته است. کتاب روایت ساده و روانی است از آن واقعه که از زبان دسته های مختلف زنجیرزنی و سینه زنی در ایام عاشورا نقل می شود.

نام کتاب :

فصل خون مهتاب

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د

شاعر:

جعفر ابراهیمی(شاهد)

تصویرگر:

علی خدایی

قیمت :

١٢٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٧

نوبت چاپ دوم :

۱۳۷۸

شمارگان چاپ :

٣٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٣٦ صفحه

شماره شابک :

۶ – ۵۶۵ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

۸ ف ۱۳۶ الف ۶۲ / ۱ فا


Tagged as: