برگزیده شعرهای سهراب سپهری

• ۱۳۷۷ • شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

از عصر مشروطه به این سو، شعر فارسی تحول یافته و ویژگیهایی پیدا کرده است که از آن به “شعرمعاصر” یاد می شود. شعر معاصر فارسی نیز پیوندی استوار با فرهنگ و ادب دیرینه و گنجینه شعر پارسی کهن دارد.
در این کتاب، گزیده ای از اشعار سهراب سپهری، شاعر آب و آینه و نقاشی، ارائه شده است. نمونه هایی از این دست، کاری ارزشمند در معرفی ادب پارسی و شعر معاصر به همگان و بویژه نوجوانان است.

نام کتاب :

برگزیده شعرهای سهراب سپهری

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د ، هـ

شاعر :

سهراب سپهری

زیرنظر:

شورای شعر کانون

طرح روی جلد :

مهدی حاجی محمدی

قیمت :

٢٧٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٧

نوبت چاپ دوم :

۱۳۸۲

شمارگان چاپ :

٢٨٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٦٠ صفحه

شماره شابک :

۳ – ۵۸۹ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

۸ ب ۳۲۹ س ۶۲ / ۱ فا


Tagged as: