برگزیده شعرهای پروین اعتصامی

• ۱۳۷۷ • شعر, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

از عصر مشروطه به این سو، شعر فارسی تحول یافته و ویژگیهایی پیدا کرده است که از آن به “شعر معاصر” یاد کرده می شود. شعر معاصر فارسی نیز پیوندی استوار با فرهنگ و ادب دیرینه و گنجینه شعر پارسی کهن دارد.
در این کتاب، گزیده ای از اشعار پروین اعتصامی، بانوی ادیب و از بزرگترین شاعران و سخنوران عصر خود، ارائه شده است. نمونه هایی از این دست، کاری ارزشمند در معرفی ادب پارسی و شعر معاصر به همگان و بویژه نوجوانان است.

نام کتاب :

برگزیده شعرهای پروین اعتصامی

موضوع :

شعر

گروه سنی :

د ، هـ

شاعر :

پروین اعتصامی

زیر نظر:

شورای شعر کانون

طرح روی جلد :

مهدی حاجی محمدی

قیمت :

٣٢٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٧

نوبت چاپ سوم :

۱۳۸۲

شمارگان چاپ :

٣٦٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٧٦ صفحه

شماره شابک :

۳ – ۵۸۹ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

۸ ب ۵۹۴ الف ۶ / ۱ فا


Tagged as: