زنبور و سیبب قرمز

• ۱۳۷۷ • شعر, گروه سنی ب, گروه سنی الف
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

دخترک زیبا برای بازی به میان گلها می رود، اما زنبور کوچکی دماغ او را نیش می زند و دماغش مثل یک سیب قرمز بزرگ می شود. کتاب مجموع سروده هایی است به زبان ساده و روان، همراه با نقاشیهای زیبا.

نام کتاب :

زنبور و سیبب قرمز

موضوع :

شعر

گروه سنی :

الف ، ب

شاعر:

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:

پرویز محلاتی

قیمت :

٢٩٠٠ ریال

قطع کتاب :

٢٢×٢٢ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٧

نوبت چاپ دوم :

۱۳۸۱

شمارگان چاپ :

٥٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٢٤ صفحه

شماره شابک :

۳ – ۵۹۲ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

۸ ر ۵۱۱ ش ۶۲ / ۱ فا


Tagged as: