تصویری از بهار

• ۱۳۷۶ • گروه سنی ه, گروه سنی د, مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

بسیارند کسانی که سایه شان بر تاریخ انسانی سنگینی می کند، اما تاریخ تنها به پیامبران و پیروان راستین آنها به دیده احترام می نگرد. از این میان، دانه رحمتی که از آسمان موهبت الهی در لجنزار پلید جاهلیت نازل می شود و آن را به گلستان کرامت و انسانیت تبدیل می کند، چشم تاریخ را پر کرده و دیده اعجاب آن را خیره ساخته است. کتاب، تصویری از زندگی آن بهار است در گستره زمستان این زمین و پرتوی از نگاه و سخنان سبز او.

نام کتاب :

تصویری از بهار

موضوع :

آموزشی مذهبی

گروه سنی :

د ، هـ

تحقیق و تدوین :

حسین سیدی

طرح روی جلد :

مهدی حاجی محمدی

قیمت :

١٨٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٦

شمارگان چاپ :

٢٥٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٨٠ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۴۳۲ – ۵۸۰ – X

شماره دیوئی :

۲۹۷ / ۹۳ س ی


Tagged as: