- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

آسمان خون گریه کن!

تولید شده در سال : ۱۳۷۶ - در گروه تولیدات زندگی نامه,گروه سنی ه,گروه سنی د

خلاصه کتاب :

درباره مقام امام حسين (ع) و فاجعه کربلا کتابهاي زيادي نوشته شده و نوشته خواهد شد. آرزوي بزرگ نويسنده از دوران نوجواني اين بوده که بتواند زندگينامه آن امام بزرگ را بنويسد. سرانجام در يکي از عاشوراهاي حسيني، شيفتگي به شخصيت با شکوه آن امام حس و توان لازم را در نويسنده پديد مي آورد و پس از مطالعه کتابهاي فراوان، به نوشتن کتاب حاضر اقدام مي کند. كتاب همچون شعر تازه و زيبايي در ذهن و خيال نويسنده شکوفه کرده است.نام کتاب :

آسمان خون گريه كن!موضوع :

زندگينامه مذهبيگروه سنی :

د ، هـنویسنده :

جعفر ابراهیمیتصویرگر:

پرویز اقبالیقیمت :

٤٤٠٠ ریالقطع کتاب :

١٦×٢٣ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٧٦نوبت چاپ دوم :

1380شمارگان چاپ :

٣٥٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

١٠٤ صفحهشماره شابک :

9 - 555 - 432 - 964شماره ديوئی :

953 / 297 آ 136 الفArticle printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=221

سایت تولیدات کانون