کارگاه داستان

• ۱۳۸۳ • آموزشی, گروه سنی و
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
کارگاه داستان
خلاصه کتاب :

آدمی ناگزیر است به برخی از نیازهای خویش پاسخ گوید. یکی از این نیازها تفسیر خویشتن و جهان پیرامون در قالب کلام است. انگیزه نوشتن به گونه‌های متفاوت متجلی می‌گردد.
داستان و داستان‌نویسی پدیده‌ای است در عرصه هنر و ادب که با همه پیچیدگی‌ها و فراز و نشیب‌های تاریخی خود، در بسیاری از زمینه‌ها، عناصر تشکیل دهنده، و رمز و رازهای آن بر صاحبنظران و منتقدان پوشیده نیست.
موضوع کتاب حاضر، ویژگی‌های عناصر تشکیل دهنده یک داستان و شکل به کارگیری آن عناصر گوناگون در هنر داستان‌نویسی است. محتوای کتاب نیز حاصل شناخت و تجربه نویسنده است در پاسخ به نیاز دوستداران هنرداستان‌نویسی.

نام کتاب :

کارگاه داستان

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

و

نویسنده :

محمد رضا یوسفی

طراح تصویری روی جلد:

علی خوش‌جام

قیمت :

۹۵۰۰ ریال

قطع کتاب :

۲۲×۱۶سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۳

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۱۶۸ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۴۳۲ – ۴۶۸ – ۴

شماره دیوئی :

‎۸۰۸/۳‎‏ ی‎ ۸۵‎ک


Tagged as: