دختر کدو تنبل

• ۱۳۷۶ • داستان, گروه سنی ج
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

در گوشه ای از این دنیای هزار گوشه، خاله قزی زندگی می کرد که از مال دنیا فقط یک خانه داشت و یک دل مهربان، و یک غصه توی دلش. غصه اش این بود که خانه اش ساکت بود و صدای خنده بچه ای توی آن نمی پیچید. هر بار که زنهای همسایه را می دید که دست بچه هایشان را گرفته اند و از کوچه رد می شوند، با خود آه می کشید و آرزو می کرد دختری داشته باشد و … . یک روز از توی باغچه صدایی شنید و با عجله به باغچه رفت و ناگهان … .

نام کتاب :

دختر کدو تنبل

موضوع :

داستان

گروه سنی :

ج

نویسنده :

افسانه شعبان نژاد

تصویرگر:

رامین مشرفی

قیمت :

۳۵۰۰ ریال

قطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٦

شمارگان چاپ :

۴۰۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

٥٦ صفحه

شماره شابک :

۹ – ۵۰۷ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

۳۹۸ / ۲ د ۵۱۱ ش


Tagged as: