- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

دختر کدو تنبل

تولید شده در سال : ۱۳۷۶ - در گروه تولیدات داستان,گروه سنی ج

خلاصه کتاب :

در گوشه اي از اين دنياي هزار گوشه، خاله قزي زندگي مي کرد که از مال دنيا فقط يک خانه داشت و يک دل مهربان، و يک غصه توي دلش. غصه اش اين بود که خانه اش ساکت بود و صداي خنده بچه اي توي آن نمي پيچيد. هر بار که زنهاي همسايه را مي ديد که دست بچه هايشان را گرفته اند و از کوچه رد مي شوند، با خود آه مي کشيد و آرزو مي کرد دختري داشته باشد و ... . يک روز از توي باغچه صدايي شنيد و با عجله به باغچه رفت و ناگهان ... .نام کتاب :

دختر كدو تنبلموضوع :

داستانگروه سني :

جنویسنده :

افسانه شعبان نژادتصویرگر:

رامین مشرفیقیمت :

3500 ریالقطع کتاب :

١٤×٢١ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٧٦

شمارگان چاپ :

40000 نسخهتعداد صفحات :

٥٦ صفحهشماره شابک :

9 - 507 - 432 - 964شماره ديوئی :

398 / 2 د 511 شArticle printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=242

سایت تولیدات کانون