انسانها، پای ترازو بایستید! (از مجموعه کتاب‌های ‏اندیشه)‏

• ۱۳۸۴ • گروه سنی ه, مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
انسانها، پای ترازو بایستید! (از مجموعه کتاب‌های ‏اندیشه)‏
خلاصه کتاب :

یکی از برنامه‌های پیامبران اجرای «قسط» در بین مردم ‏است. نتیجه اجرای قسط آن است که هر یک از بندگان ‏خدا بتواند به حق خود برسد. یکی از کارهای پیامبران ‏خدا آن است که مردم را با ترازو آشنا کنند. مردم ‏باید به یاد داشته باشند که همیشه پای ترازو ‏ایستاده‌اند و در حال وزن کردن اموال، رفتار و گفتار ‏خود هستند.‏
نویسنده کوشیده است با دقت در گفتار و رفتار ‏پیشوایان نشان دهد که آنها چگونه پیروان خود را پای ‏ترازو برده‌اند و چگونه به ایشان آموخته‌اند که مراقب ‏برابری کفه‌های ترازو باشند.‏

نام کتاب :

انسانها‌، پای ترازو بایستید! (از مجموعه کتاب‌های ‏اندیشه)‏

موضوع :

مذهبی

گروه سنی :

هـ

نویسنده :

سعید روح‌افزا

طرح روی جلد :

منیژه ونکی

قیمت :

‏۵۰۰۰‏ ریال

قطع کتاب :

‏۲۱×۱۱‏ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

‏۱۳۸۴‏

شمارگان چاپ :

‏۵۰۰۰‏ نسخه

تعداد صفحات :

‏۶۴‏ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۳۹۱ – ۰۹۵ – ۴

شماره دیوئی :

‏ ‎۲۹۷/۵۶۲۲ ‎د‎ ۷۷۶‎الف ‏


Tagged as: