دنیای شگفت‌انگیز کاغذ

• ۱۳۸۴ • آموزشی, گروه سنی ه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
دنیای شگفت‌انگیز کاغذ
خلاصه کتاب :

شاید ریشه بازی با کاغذ نیز همچون بسیاری از امور ‏دیگر در شرق باشد: در چین و ژاپن که با کاغذ شکل‌های ‏مقدس یا خوش‌یمن می‌ساختند و این کار از آیین‌های خاص در ‏میان این مردم محسوب می‌شد. اما بازی با کاغذ، آن‌گونه ‏که در مجموعه حاضر مورد توجه است، ریشه در سال‌های ‏اول قرن بیستم دارد.‏
آنچه در نمونه‌های کاغذی مجموعه حاضر ارائه شده است، ‏سطوح گوناگون هندسی است که برای تبدیل شدن به فضای ‏سه بعدی، نیاز به یک بعد چهارم موقت، یعنی زمان دارد ‏ـ مقصود حرکت‌هایی مانند انتقال موازی بر سطح و چرخش ‏بر روی آن، «تا» زدن بر محور قرینگی یا ترکیبی از ‏آنهاست. به این ترتیب، با حرکت‌هایی مشخص، شیئی شکل ‏می‌گیرد که نشانگر چیزی غیر از خود اوست. این کار که ‏به افسون جادویی کوچک می‌ماند فضایی جز زمان و ماده ‏به وجود می‌آورد؛ فضایی که تبلور خیال ماست، و شاید ‏روزی کسانی آن را بسازند و دیگران نیز از آن بازدید ‏کنند.‏

نام کتاب :

دنیای شگفت‌انگیز کاغذ

موضوع :

آموزشی

گروه سنی :

‏ هـ‏

نویسنده و طراح :

رامین رازانی

مترجم:

موگه رازانی

طرح روی جلد :

شیده زوین

قیمت جلد معمولی :

‏۱۲۵۰۰‏ ریال

قیمت جلد سخت :

‏۱۵۰۰۰‏ ریال

قطع کتاب :

‏۱۸×۲۱‏ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

‏۱۳۸۴‏

شمارگان چاپ :

‏۱۲۰۰۰‏ نسخه

تعداد صفحات :

‏۷۲‏ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۳۹۱ – ۰۰۹ – ۱

شماره دیوئی :

‎۷۴۵ / ۵۴‎ر‎ ۱۷۳‎د‎ ‎


Tagged as: