از شما، به سوی شما، برای شما (از مجموعه کتاب‌های ‏اندیشه)‏

• ۱۳۸۴ • داستان, گروه سنی ه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
از شما، به سوی شما، برای شما (از مجموعه کتاب‌های ‏اندیشه)‏
خلاصه کتاب :

اندیشه بشر همواره در برابر معجزه پیامبران با حیرت و ‏شگفتی سر تعظیم فرود آورده است. در این میان، قرآن ‏معجزه‌ای است زنده که از زمان نزول بر پیامبر اسلام، ‏مسلمانان همیشه از برکات زندگی‌بخش آ‌ن بهره‌ برده‌اند.‏
در این کتاب، نویسنده کوشیده است با زبانی ساده و ‏روان زمینه‌ای برای اندیشه هرچه بیشتر نوجوانان ‏دربارۀ زندگی پیامبران، معجزات و برنامه‌های آسمانی ‏برای زندگی شایسته بشر فراهم آورد.‏

نام کتاب :

از شما، به سوی شما، برای شما (از مجموعه کتاب‌های ‏اندیشه)‏

موضوع :

داستان مذهبی

گروه سنی :

هـ

نویسنده :

سعید روح‌افزا

طرح روی جلد :

منیژه ونکی

قیمت :

‏۵۰۰۰‏ ریال

قطع کتاب :

‏۲۱×۱۱‏ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

‏۱۳۸۴‏

شمارگان چاپ :

‏۵۰۰۰‏ نسخه

تعداد صفحات :

‏۶۸‏ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۳۹۱ – ۱۱۸ – ۷‏

شماره دیوئی :

‎۲۹۷/۴۳‎ر‎ ۷۷۶‎الف


Tagged as: