از رخ زیبای دوست

• ۱۳۷۵ • تصویری, گروه سنی ه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب

خلاصه کتاب :

این کتاب مجموعه ای از عکسهای زیباست که نه با انگیزه عکاسی کردن، بلکه به خاطر علاقه به هنر نقاشی پدید آمده اند. زیبایی عکسها چنان است که از مرز عکاسی فراتر می روند و همچون آینه ای به جلوه رخ زیبای دوست می نشینند.

نام کتاب :

از رخ زیبای دوست

موضوع :

تصویری

گروه سنی :

هـ

عکاس :

فرهاد شیبانی

قیمت :

٦٣٠٠ ریال

قطع کتاب :

١٩×١٩ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

١٣٧٥

نوبت چاپ دوم :

۱۳۷۹

شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخه

تعداد صفحات :

٦٤ صفحه

شماره شابک :

۲ – ۲۱۴ – ۴۳۲ – ۹۶۴

شماره دیوئی :

٧٧٩/ی ش


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: