- تولیدات کانون - http://www.kanoontolid.com -

از رخ زیبای دوست

تولید شده در سال : ۱۳۷۵ - در گروه تولیدات تصویری,گروه سنی ه

خلاصه کتاب :

اين كتاب مجموعه اي از عكسهاي زيباست كه نه با انگيزه عكاسي كردن، بلكه به خاطر علاقه به هنر نقاشي پديد آمده اند. زيبايي عكسها چنان است كه از مرز عكاسي فراتر مي روند و همچون آينه اي به جلوه رخ زيباي دوست مي نشينند.نام کتاب :

از رخ زيباي دوستموضوع :

تصويريگروه سني :

هـعکاس :

فرهاد شیبانیقیمت :

٦٣٠٠ ریالقطع کتاب :

١٩×١٩ سانتی مترتاریخ چاپ اول :

١٣٧٥نوبت چاپ دوم :

1379شمارگان چاپ :

١٠٠٠٠ نسخهتعداد صفحات :

٦٤ صفحهشماره شابک :

2 - 214 - 432 - 964شماره ديوئی :

٧٧٩/ي شArticle printed from تولیدات کانون: http://www.kanoontolid.com

URL to article: http://www.kanoontolid.com/?p=256

سایت تولیدات کانون