قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی ـ تربیتی آن

• ۱۳۸۵ • آموزشی, گروه اولیا و مربیان
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی ـ تربیتی آن
خلاصه کتاب :

آموزش و پرورش امروز باید زنده و پویا و پاسخگوی نیازمندی‌ها و مسائل انسان امروز باشد و برای رسیدن به این هدف نیازمند نگرش‌ها و روش‌های آموزشی نوینی است. روش‌هایی که بر «تجربه و آزمون» شخصی کودک بنیاد می‌کند و در آن «همه حواس پنجگانه» به کار گرفته ‌شده و احساس را با اندیشه و اندیشه را با عمل پیوند می‌زند. آموزش بر اساس این دیدگاه نمی‌تواند و نباید منحصر به مدرسه و کتاب‌های درسی باشد. از این نظرگاه، همه‌جا مثل محل آموزش و کودک همیشه در حال آموختن است.
کتاب حاضر بر چنین دیدگاهی استوار شده و تلاشی است برای آموزش چگونگی به کارگیری ابزار قصه‌بازی در امر تعلیم و تربیت.

نام کتاب :

قصه بازی و نقش و کاربرد آموزشی ـ تربیتی آن

موضوع :

آموزشی

گروه سنی:

اولیاومربیان

نویسنده:

کیقباد یزدانی

طراح گرافیک:

مهشید مهاجر

قیمت :

۸۰۰۰ ریال

قطع کتاب :

۲۳×۱۶سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۵

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۹۲صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۳۹۱ – ۱۱۳ – ۶

شماره دیوئی :

‎۳۷۲/۶۶‎ی‎ ۴۸‎ق


Tagged as: