از این باغ شرقی

• ۱۳۸۵ • گروه اولیا و مربیان, مباحث نظري
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
از این باغ شرقی
خلاصه کتاب :

اثر حاضر با ارائه مجموعه‌ای از نظریه‌ها و ابزارهای نقد در حوزه نقد ادبی معاصر تلاش دارد تا زمینه‌هایی برای شناسایی نقد شعر کودک و نوجوان فراهم کند. در عرصه نظریه‌ها، مؤلف هم از نظریه‌های کلاسیک شرقی و هم نظریه‌های معاصر غربی سود می‌جوید؛ با این حال ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت شناخت و توجه به نظریه‌ها و ابزارهای نقد جدید،در به کارگیری ابزارهای نقد شعر کودک و نوجوانان، دستاورد نظریه‌پردازان و منتقدان فرهنگ و ادب ایرانی‌ ـ‌ اسلامی را آسانتر و کارسازتر می‌یابد. کتاب حاضر با بررسی دقیق بسیاری از مجموعه‌‌های شعر کودک و نوجوان و تحلیل آنها مبتنی بر آرایه‌ها و ابزارهای زیبا‌شناسی سخن پارسی و برجسته کردن نقاط قوت و ضعف آنها می‌تواند نمونه‌ای درخور برای بحث‌های بنیادین و ضروری درباره مبانی نظری شعر کودک و نوجوان فراهم نماید.

نام کتاب :

از این باغ شرقی

موضوع :

مباحث نظری

گروه سنی :

اولیا و مربیان

تألیف:

پروین سلاجقه

طراح تصویر روی جلد:

ابراهیم حقیقی

قیمت :

۳۳۰۰۰ ریال

قطع کتاب :

۲۲×۱۶سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۵

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

تعداد صفحات :

۶۰۸ صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۳۹۱ – ۰۵۷ – ۱

شماره دیوئی :

‎۸ ‎فا‎ ۱/۰۰۹۳۵۲‎س‎ ۶۱۹‎الف


Tagged as: