آشنایی با ده تفسیر قرآن کریم (ازمجموعه گنجینه متون دینی)‏

• ۱۳۸۵ • گروه سنی و, مذهبی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
آشنایی با ده تفسیر قرآن کریم (ازمجموعه گنجینه متون دینی)‏
خلاصه کتاب :

کتاب حاضر با بررسی تفسیر و معرفی تفاسیر مهم اهل تسنن و تشیع بر قرآن کریم، خلاصه‌ای از ده تفسیر مختلف را در این حوزه گسترده و ارزشمند دینی ارائه می‌دهد.
مجموعه گنجینه متون مذهبی با هدف آشنا ساختن نوجوانان و جوانان با گنجینه‌های ارزشمند فرهنگی در حوزه علوم اسلامی فراهم آمده است. این مجموعه با معرفی نویسنده هر متن و ویژگی‌های مهم کار او و نیز شرح واژه‌ها و مفاهیم دشوار، در پی آن است تا پلی باشد برای توجه بیشتر و رجوع به منابع اصلی در حوزه گنجینه‌های علوم اسلامی.

نام کتاب :

آشنایی با ده تفسیر قرآن کریم (ازمجموعه گنجینه متون دینی)‏

موضوع :

مذهبی

گروه سنی:

و

به کوشش:

حمید گروگان

صفحه‌آرا:

مریم رحمتی اوینی

قیمت :

۲۱۰۰۰ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۵

شمارگان چاپ :

۵۰۰۰ نسخه

قطع :

۱۹×۱۶سانتی متر

تعداد صفحات :

۲۷۲صفحه

شماره شابک :

۹۶۴ – ۳۹۱ – ۰۷۹ – ۲

شماره دیوئی :

‎۲۹۷/۱۹‎‏ گ‎ ۳۷۹‎آ


Tagged as: