نخلها قد می‌کشند (نگاهی به زندگی سلمان فارسی)‏

• ۱۳۸۷ • داستان, گروه سنی ه
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
نخلها قد می‌کشند (نگاهی به زندگی سلمان فارسی)‏
خلاصه کتاب :

همواره ارزشمندترین جستجوی آدمی در زندگی جستجو در پی ‏حقیقت بوده است. اما رفتن در این راه آن چنان دشوار ‏است که بسیاری آن را به سر نبرده و در آغاز یا میانه ‏راه برجا مانده‌اند. چشمانی تیزبین، نگاهی موشکاف، ‏خردی استوار و همتی آسمانی بایست تا کسی بتواند جهانی ‏را بپیماید، دین و آیین‌های گوناگون را بیازماید و در ‏پایان گرمی تابش حقیقت را بر چهره خود احساس کند.‏
سلمان فارسی از انگشت شمار جویندگانی بود که با همتی ‏شگرف این راه را به سر برد و گمشده خویش را ‏بازیافت. کتاب حاضر چند و چون زندگی و کشمکش‌های ‏فکری و اعتقادی این جوینده بزرگ را در چارچوب ‏داستانی زیبا و گیرا بازمی‌نماید.‏

نام کتاب :

نخلها قد می‌کشند (نگاهی به زندگی سلمان فارسی)‏

موضوع :

داستان

گروه سنی :

هـ

نویسنده :

محمدحسین فکور

تصویرگر:

ویدا ربانی

قیمت :

‏۱۵۰۰۰‏ ریال

قطع کتاب :

‏۱۹×۱۶‏ سانتی متر

تاریخ چاپ اول :

‏ ۱۳۸۷‏

شمارگان چاپ :

‏۱۵۰۰۰‏ نسخه

تعداد صفحات :

‏۱۶۰‏ صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۱۴۲ – ۳‏

شماره دیوئی :

‎۲۹۷/۹۴۲‎س‎ ۶۷۴/‎س‎ ‎ف


Tagged as: