میراث فرهنگی ایرانیان

• ۱۳۸۷ • آموزشی, تاریخی, تولیدات ویژه, گروه سنی ه, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
میراث فرهنگی ایرانیان
خلاصه کتاب :

تاریخ زندگی انسان در سرزمین ما به دو میلیون سال ‏پیش می‌رسد. آثار به جا مانده بیانگر چگونگی ‏زندگی انسان و گذر از دوره‌های مختلف در این تاریخ طولانی ‏است. هر ابزار سنگی، استخوانی و چوبی و هر مجسمه یا ‏ظرف گلی و سفالی و فلزی نشانی زنده از رفتگان کهن در ‏این سرزمین است. این نشانه‌ها می‌تواند همچون آینه‌ای ‏زندگی و باور هنر پیشینیان را بازتاب داده و جوینده ‏و بینندۀ تیزبین را با نمایی کلی از زندگی در ‏روزگاران کهن آشنا سازد. با اختراع خط انسان به ‏دورۀ فرهنگ‌سازی پا می‌گذارد و تعامل فرهنگی با ‏دیگران به رشد و پیشرفت وی شتابی دیگر می‌دهد. ایران ‏یکی از چند کشور فرهنگساز است که همواره از دیرباز ‏سردمدار تمدن و دین و دانش بوده است.‏
در این کتاب، تاریخ تمدن ایران بر پایۀ آثار موجود ‏در موزۀ ملی ایران ارائه می‌شود تا زمینه‌ای باشد ‏برای درک هرچه بهتر زندگی مردم در این سرزمین، و ‏آشنایی بیشتر با دیرپایی و استواری هویت ایرانی در ‏فراز و فرود روزگاران.‏

نام کتاب :

میراث فرهنگی ایرانیان

موضوع :

آموزشی، تاریخی

گروه سنی :

د، هـ

نویسنده :

زهره پریرخ

عکس:

آرشیو موزه ملی ایران(محبوبه قلیچ‌خانی، جاسم غضبانپور، ابراهیم خادم ‏بیات)

سازنده آثاردربخش کارگاه تاریخ :

نیلوفر میرمحمدی

عکاس :

حسین هنریاری

تصویرگر:

فرهاد جمشیدی

قیمت :

‏۱۵۰۰۰۰‏ریال

قطع کتاب :
۲۶ × ۲۶
سانتی متر


تاریخ چاپ اول :

‏۱۳۸۷‏

شمارگان چاپ :

۳۰۰۰‏نسخه

تعداد صفحات :

‏۲۳۴‏صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۱۰۶ – ۵‏‏

شماره دیوئی :

م۴۲۳ پ۹۵۵ /۸۰۷‏


Tagged as: