عصا، عصای کارگشا (نمایشنامه)

• ۱۳۸۶ • سینما و تئاتر, گروه سنی ج, گروه سنی د
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
عصا، عصای کارگشا (نمایشنامه)
خلاصه کتاب :

خرگوش زبر و زرنگ، می‌پره روی تپه‌ها، با او دو پا رد می‌شه از رودخونه‌ها، اما یه روز دور می‌شه از مامان و بابا، شروع می‌شه ماجرا. خرگوشه به یک خارپشت می‌رسد و به کمک او ماجراها را پشت سر می‌گذارد و حتی از چنگ گرگ نیز فرار می‌کند، اما چگونه؟ به وسیله عصای کارگشا!
این نمایش نامه در سال ۱۳۶۳ با تکنیک میله‌ای و در سال ۱۳۷۵ با تکنیک سایه‌ای در مرکز تئاتر و تئاترعروسکی اجرا شده است.

نام کتاب :

عصا، عصای کارگشا (نمایشنامه)

موضوع :

نمایش نامه

گروه سنی:

ج، د

نویسنده:

رضا فیاضی

طراح جلد :

سمرهمتی آهویی

صفحه آرا:

سمرهمتی آهویی

عکس:

آرشیو تئاترکانون

قیمت :

۷۵۰۰ ریال

تاریخ چاپ اول :

۱۳۸۶

شمارگان چاپ :

۶۰۰۰ نسخه

قطع کتاب :
۱۶ / ۵ × ۲۲
سانتی متر


تعداد صفحات :

۴۸ صفحه

شابک:

۹۷۸ – ۹۶۴ – ۳۹۱ – ۲۷۴ – ۱

شماره دیوئی :

۸ ‎فا‎ ۱/۶۲‎ف‎ ۹۴۱‎ن


برای مشاهده تمام آثار هنرمند ، بروی نام او در فهرست زیر اشاره نمایید
Tagged as: