جعبه نقش

• ۱۳۶۳ • آموزشی - هنری
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
جعبه نقش
معرفی سرگرمی :

جعبه نقش مجموعه ای از قطعات مقوایی با طرحهای هندسی است که با کنار هم چیدن آنها نقشهای زیبایی درست می شود. کودکان و نوجوانان به سلیقه و ابتکار خود می توانند نقشهای مختلفی بسازند.

نام سرگرمی :

جعبه نقش

نوع :

آموزشی – هنری

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمایی)

طراح گرافیک:

داوود افتخاری – مهدی معینی

طراح:

مهدی معینی

نمونه ساز :

مهدی معینی

قیمت :

۱۱۰ ریال

عکاس :

محسن حاج منوجهری – امیر حسن سلام زاده

تاریخ تولید :

۱۳۶۳

شمارگان تولید :

۴۴۹۸۰ عدد

جنس :

مقوای الوان