ماکت کره زمین

• ۱۳۶۷ • آموزشی
فرستادن این نوشتار با نامه فرستادن این نوشتار با نامه چاپ این مطلب چاپ این مطلب
ماکت کره زمین
معرفی سرگرمی :

دانستن جغرافیای دنیا از ضروری ترین مسا¦ل آموزشی برای نوجوانان می باشد. این کاردستی ارزش آموزشی زیادی دارد. نوجوانان می توانند با بریدن و اتصال تکه های مختلف آن یک کره جغرافیای کامل درست کنند و سالهای زیادی از آن استفاده نمایند.

نام سرگرمی :

ماکت کره زمین

نوع :

آموزشی

گروه سنی :

ج ( سالهای چهارم و پنجم دبستان), د (دوره راهنمایی), هـ ( سالهای دبیرستان)

طراح گرافیک:

منیژه ونکی

طراح:

شرکت پوتنام

نمونه ساز :

ابوالفضل همتی آهویی

ناظر هنری:

مرتضی ممیز

ناظر فنی :

رضا روحانی

قیمت :

٥٠٠ ریال

عکاس :

امیر حسن سلام زاده

تاریخ تولید :

١٣٦٧

شمارگان تولید :

١٠٠٠٠

جنس :

مقوا


توضیحات :

متن: کریمیان رامین